Pánské tričko Basic 180

Kód: TA-JN790-WHITE-S TA-JN790-WHITE-M TA-JN790-WHITE-L TA-JN790-WHITE-XL TA-JN790-WHITE-XXL TA-JN790-WHITE-3XL TA-JN790-WHITE-4XL TA-JN790-WHITE-5XL TA-JN790-BLACK-S TA-JN790-BLACK-M TA-JN790-BLACK-L TA-JN790-BLACK-XL TA-JN790-BLACK-XXL TA-JN790-BLACK-3XL TA-JN790-BLACK-4XL TA-JN790-BLACK-5XL TA-JN790-RED-S TA-JN790-RED-M TA-JN790-RED-L TA-JN790-RED-XL TA-JN790-RED-XXL TA-JN790-RED-3XL TA-JN790-RED-4XL TA-JN790-RED-5XL TA-JN790-GRAPHITE-S TA-JN790-GRAPHITE-M TA-JN790-GRAPHITE-L TA-JN790-GRAPHITE-XL TA-JN790-GRAPHITE-XXL TA-JN790-GRAPHITE-3XL TA-JN790-GRAPHITE-4XL TA-JN790-GRAPHITE-5XL TA-JN790-BROWN-S TA-JN790-BROWN-M TA-JN790-BROWN-L TA-JN790-BROWN-XL TA-JN790-BROWN-XXL TA-JN790-BROWN-3XL TA-JN790-BROWN-4XL TA-JN790-BROWN-5XL TA-JN790-ROYAL-S TA-JN790-ROYAL-M TA-JN790-ROYAL-L TA-JN790-ROYAL-XL TA-JN790-ROYAL-XXL TA-JN790-ROYAL-3XL TA-JN790-ROYAL-4XL TA-JN790-ROYAL-5XL TA-JN790-DARKROYAL-S TA-JN790-DARKROYAL-M TA-JN790-DARKROYAL-L TA-JN790-DARKROYAL-XL TA-JN790-DARKROYAL-XXL TA-JN790-DARKROYAL-3XL TA-JN790-DARKROYAL-4XL TA-JN790-DARKROYAL-5XL TA-JN790-NAVY-S TA-JN790-NAVY-M TA-JN790-NAVY-L TA-JN790-NAVY-XL TA-JN790-NAVY-XXL TA-JN790-NAVY-3XL TA-JN790-NAVY-4XL TA-JN790-NAVY-5XL TA-JN790-SKYBLUE-S TA-JN790-SKYBLUE-M TA-JN790-SKYBLUE-L TA-JN790-SKYBLUE-XL TA-JN790-SKYBLUE-XXL TA-JN790-SKYBLUE-3XL TA-JN790-SKYBLUE-4XL TA-JN790-SKYBLUE-5XL TA-JN790-OLIVE-S TA-JN790-OLIVE-M TA-JN790-OLIVE-L TA-JN790-OLIVE-XL TA-JN790-OLIVE-XXL TA-JN790-OLIVE-3XL TA-JN790-OLIVE-4XL TA-JN790-OLIVE-5XL TA-JN790-ORANGE-S TA-JN790-ORANGE-M TA-JN790-ORANGE-L TA-JN790-ORANGE-XL TA-JN790-ORANGE-XXL TA-JN790-ORANGE-3XL TA-JN790-ORANGE-4XL TA-JN790-ORANGE-5XL TA-JN790-PETROL-S TA-JN790-PETROL-M TA-JN790-PETROL-L TA-JN790-PETROL-XL TA-JN790-PETROL-XXL TA-JN790-PETROL-3XL TA-JN790-PETROL-4XL TA-JN790-PETROL-5XL TA-JN790-PINK-S TA-JN790-PINK-M TA-JN790-PINK-L TA-JN790-PINK-XL TA-JN790-PINK-XXL TA-JN790-PINK-3XL TA-JN790-PINK-4XL TA-JN790-PINK-5XL TA-JN790-DARKGREY-S TA-JN790-DARKGREY-M TA-JN790-DARKGREY-L TA-JN790-DARKGREY-XL TA-JN790-DARKGREY-XXL TA-JN790-DARKGREY-3XL TA-JN790-DARKGREY-4XL TA-JN790-DARKGREY-5XL TA-JN790-GREYHEATHER-S TA-JN790-GREYHEATHER-M TA-JN790-GREYHEATHER-L TA-JN790-GREYHEATHER-XL TA-JN790-GREYHEATHER-XXL TA-JN790-GREYHEATHER-3XL TA-JN790-GREYHEATHER-4XL TA-JN790-GREYHEATHER-5XL TA-JN790-TURQUOISE-S TA-JN790-TURQUOISE-M TA-JN790-TURQUOISE-L TA-JN790-TURQUOISE-XL TA-JN790-TURQUOISE-XXL TA-JN790-TURQUOISE-3XL TA-JN790-TURQUOISE-4XL TA-JN790-TURQUOISE-5XL TA-JN790-WINE-S TA-JN790-WINE-M TA-JN790-WINE-L TA-JN790-WINE-XL TA-JN790-WINE-XXL TA-JN790-WINE-3XL TA-JN790-WINE-4XL TA-JN790-WINE-5XL TA-JN790-IRISHGREEN-S TA-JN790-IRISHGREEN-M TA-JN790-IRISHGREEN-L TA-JN790-IRISHGREEN-XL TA-JN790-IRISHGREEN-XXL TA-JN790-IRISHGREEN-3XL TA-JN790-IRISHGREEN-4XL TA-JN790-IRISHGREEN-5XL TA-JN790-LIMEGREEN-S TA-JN790-LIMEGREEN-M TA-JN790-LIMEGREEN-L TA-JN790-LIMEGREEN-XL TA-JN790-LIMEGREEN-XXL TA-JN790-LIMEGREEN-3XL TA-JN790-LIMEGREEN-4XL TA-JN790-LIMEGREEN-5XL TA-JN790-DARKGREEN-S TA-JN790-DARKGREEN-M TA-JN790-DARKGREEN-L TA-JN790-DARKGREEN-XL TA-JN790-DARKGREEN-XXL TA-JN790-DARKGREEN-3XL TA-JN790-DARKGREEN-4XL TA-JN790-DARKGREEN-5XL TA-JN790-YELLOW-S TA-JN790-YELLOW-M TA-JN790-YELLOW-L TA-JN790-YELLOW-XL TA-JN790-YELLOW-XXL TA-JN790-YELLOW-3XL TA-JN790-YELLOW-4XL TA-JN790-YELLOW-5XL TA-JN790-GOLDYELLOW-S TA-JN790-GOLDYELLOW-M TA-JN790-GOLDYELLOW-L TA-JN790-GOLDYELLOW-XL TA-JN790-GOLDYELLOW-XXL TA-JN790-GOLDYELLOW-3XL TA-JN790-GOLDYELLOW-4XL TA-JN790-GOLDYELLOW-5XL Zvolte variantu
117 Kč / ks 117 Kč / ks 117 Kč / ks 117 Kč / ks 117 Kč / ks 127 Kč / ks 127 Kč / ks 127 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 140 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks 150 Kč / ks od 117 Kč / ks 97 Kč bez DPH 97 Kč bez DPH 97 Kč bez DPH 97 Kč bez DPH 97 Kč bez DPH 105 Kč bez DPH 105 Kč bez DPH 105 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 116 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH 124 Kč bez DPH od 97 Kč bez DPH
Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (3 ks) Skladem (3 ks) Skladem (3 ks) Skladem (7 ks) Skladem (10 ks) Skladem (2 ks) Skladem (4 ks) Skladem (5 ks) Skladem (4 ks) Skladem (4 ks) Skladem (7 ks) Skladem (11 ks) Skladem (3 ks) Momentálně nedostupné Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (5 ks) Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (5 ks) Skladem (3 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (4 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Momentálně nedostupné Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Momentálně nedostupné Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Momentálně nedostupné Expedujeme do 7 dnů Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Skladem (4 ks) Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (3 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Momentálně nedostupné Skladem (1 ks) Skladem (8 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (5 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (7 ks) Skladem (3 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (3 ks) Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Skladem (4 ks) Skladem (3 ks) Skladem (2 ks) Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Momentálně nedostupné Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Expedujeme do 7 dnů Skladem (1 ks) Skladem (1 ks) Momentálně nedostupné Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Expedujeme do 7 dnů Skladem (2 ks) Skladem (2 ks) Skladem (9 ks) Skladem (2 ks) Zvolte variantu
Velikost
Barva
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 17.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 17.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 18.5.2023 18.5.2023 17.4.2023 17.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 18.5.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 18.5.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 17.4.2023 18.5.2023 18.5.2023 18.5.2023 18.5.2023 18.5.2023 18.5.2023 17.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 18.5.2023 17.4.2023 17.4.2023 17.4.2023 17.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 4.4.2023 Zvolte variantu

Klasické pánské bavlněné tričko vyšší gramáže.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pánské klasické bavlněné tričko s kulatým výstřihem vyšší gramáže. Tričko má manžetu s elastanem a je bez bočních švů. Tričko má odtrhávací štítek.

Jedná se o klasický promo produkt, které je určen pro volnočasové nošení a reklamní účely. Toto zboží není určeno pro zatížení či pracovní využití.

Materiál: 100% bavlna
Gramáž: 180 g/m2
Velikost: S, M, L, XL, XXL,3XL, 4XL, 5XL

Velikost 1/2 obvodu hrudníku celková délka zad délka rukávu
S 48 68 20
M 52 71 21
L 55 73,5 22
XL 58 76 23
XXL 61 79 24
3XL 65 83 25
4XL 69 85 26
5XL 73 85 27

Uvedené míry jsou v cm, tolerance +/- 5mm.

Jak správně měřit velikost oděvů?

Jak správně pečovat o produkt?
maximální teplota praní 40 °C - normální postup nesmí se bělit nesmí se sušit v bubnové sušičce žehlení při max. teplotě 110 °C nesmí se čistit chemicky

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Trička pánská, Pánská nadměrná velikost S, barva Army, Pánská nadměrná velikost S, barva Asfaltová, Pánská nadměrná velikost S, barva Asfaltový melír, Pánská nadměrná velikost S, barva Ash, Pánská nadměrná velikost XS, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost S, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost M, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost L, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost XXL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost 3XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost 4XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost 5XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost 6XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost 7XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost 8XL, barva Bílá, Pánská nadměrná velikost S, barva Bílá - Carbon, Pánská nadměrná velikost S, barva Bílá - Modrá královská, Pánská nadměrná velikost S, barva Bílá základní, Pánská nadměrná velikost S, barva Bílý melír - Carbon, Pánská nadměrná velikost S, barva Bordó, Pánská nadměrná velikost S, barva Camouflage, Pánská nadměrná velikost S, barva Carbon, Pánská nadměrná velikost S, barva Carbon - Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Carbon - Červená, Pánská nadměrná velikost S, barva Carbonový melír - Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Černá - Carbon, Pánská nadměrná velikost S, barva Černá - Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Černá - Oranžová neonová, Pánská nadměrná velikost S, barva Černá - Zelená limetková, Pánská nadměrná velikost S, barva Černá - Žlutá neonová, Pánská nadměrná velikost S, barva Černý melír, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená - Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená - Modrá námořní, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená melír - Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená ohnivá, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená rajská, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená sytá, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená šarlotová, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená tmavá, Pánská nadměrná velikost S, barva Červená třešňová, Pánská nadměrná velikost S, barva Červený melír, Pánská nadměrná velikost S, barva Červený melír - Černá, Pánská nadměrná velikost S, barva Denim světlý melír, Pánská nadměrná velikost S, barva Fialová indigo, Pánská nadměrná velikost S, barva Fialová tmavá, Pánská nadměrná velikost S, barva Fialová zářivá, Pánská nadměrná velikost S, barva Fialový melír, Pánská nadměrná velikost S, barva Grafitová, Pánská nadměrná velikost S, barva Hnědá, Pánská nadměrná velikost S, barva Hnědá - Stone, Pánská nadměrná velikost S, barva Hnědá čokoládová, Pánská nadměrná velikost S, barva Hnědá teplá, Pánská nadměrná velikost S, barva Hnědá teplá světlá, Pánská nadměrná velikost S, barva Karmínový melír, Pánská nadměrná velikost S, barva Khaki, Pánská nadměrná velikost S, barva Khaki tmavá, Pánská nadměrná velikost S, barva Kobaltová, Pánská nadměrná velikost S, barva Krémová pouštní, Pánská nadměrná velikost S, barva Levandulová, Pánská nadměrná velikost S, barva Lila, Pánská nadměrná velikost S, barva Lilková, Pánská nadměrná velikost S, barva Modrá aljašská, Pánská nadměrná velikost S, barva Modrá aqua, Pánská nadměrná velikost S, barva Modrá aquamarine, Pánská nadměrná velikost S, barva Modrá atol, Pánská nadměrná velikost S, barva Modrá azurová, Pánská nadměrná velikost S, barva Modrá denim, Tričko pánské velikost S, barva Army, Tričko pánské velikost XXS, barva Bílá, Tričko pánské velikost XS, barva Bílá, Tričko pánské velikost S, barva Bílá, Tričko pánské velikost M, barva Bílá, Tričko pánské velikost L, barva Bílá, Tričko pánské velikost XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost XXL, barva Bílá, Tričko pánské velikost 3XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost 4XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost 5XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost 6XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost 7XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost 8XL, barva Bílá, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Bílá, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Carbon, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Černá, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Černý tisk, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Červená, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Modrá královská, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Modrá námořní, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Stříbrná, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - zelená, Tričko pánské velikost S, barva Bílá - Zelená brilantní, Tričko pánské velikost S, barva Bordó, Tričko pánské velikost S, barva Camouflage, Tričko pánské velikost S, barva Camouflage hnědá, Tričko pánské velikost S, barva Camouflage šedá, Tričko pánské velikost S, barva Camouflage zelená, Tričko pánské velikost S, barva Carbon, Tričko pánské velikost S, barva Carbon - Černá, Tričko pánské velikost S, barva Carbon - Červená, Tričko pánské velikost S, barva Cobalt, Tričko pánské velikost S, barva Černá, Tričko pánské velikost S, barva Černá - Bílá, Tričko pánské velikost S, barva Černá - Carbon, Tričko pánské velikost S, barva Černá - Černý potisk, Tričko pánské velikost S, barva Černá - Červená, Tričko pánské velikost S, barva Černá - Zelená limetková, Tričko pánské velikost S, barva Černý melír, Tričko pánské velikost S, barva Černý melír - Černá, Tričko pánské velikost S, barva Červená, Tričko pánské velikost S, barva Červená - Bílá, Tričko pánské velikost S, barva Červená - Černá, Tričko pánské velikost S, barva Červená - Modrá námořní, Tričko pánské velikost S, barva Červená grenadine, Tričko pánské velikost S, barva Červená chilli, Tričko pánské velikost S, barva Červená ohnivá, Tričko pánské velikost S, barva Červená rajská, Tričko pánské velikost S, barva Červená sytá, Tričko pánské velikost S, barva Červená šarlotová, Tričko pánské velikost S, barva Červená tmavá, Tričko pánské velikost S, barva Červená třešňová, Tričko pánské velikost S, barva Červený melír, Tričko pánské velikost S, barva Červený melír - Titan, Tričko pánské velikost S, barva Denim světlý melír, Tričko pánské velikost S, barva Denim tmavý melír, Tričko pánské velikost S, barva Fialová, Tričko pánské velikost S, barva Fialová indigo, Tričko pánské velikost S, barva Fialová tmavá, Tričko pánské velikost S, barva Grafitová, Tričko pánské velikost S, barva Hnědá, Tričko pánské velikost S, barva Hnědá - Stone, Tričko pánské velikost S, barva Hnědá čokoládová, Tričko pánské velikost S, barva Hnědá teplá, Tričko pánské velikost S, barva Karmínový melír, Tričko pánské velikost S, barva Khaki, Tričko pánské velikost S, barva Khaki tmavá, Tričko pánské velikost S, barva Kobaltová, Tričko pánské velikost S, barva Korálová, Tričko pánské velikost S, barva Lila, Tričko pánské velikost S, barva Lilková, Tričko pánské velikost S, barva Mátová, Tričko pánské velikost S, barva Melír světlý, Tričko pánské velikost S, barva Melír tmavý, Tričko pánské velikost S, barva Modrá aljašská, Tričko pánské velikost S, barva Modrá aqua, Tričko pánské velikost S, barva Modrá aquamarine, Tričko pánské velikost S, barva Modrá atlantic - Bílá, Tričko pánské velikost S, barva Modrá atol, Tričko pánské velikost S, barva Modrá azurová, Tričko pánské velikost S, barva Modrá brilantní, Tričko pánské velikost S, barva Modrá brilantní - Žlutá brilantní, Tričko pánské velikost S, barva Modrá cobalt
? Velikost: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Pohlaví: Pánské
? Gramáž: 180 - 220 g/m²
Materiál: 100% bavlna
5
12x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevyplňujte toto pole:
1
M Avatar autora | 7.3.2023
Kdybych věděl, že informace uvedené zde na webu nejsou správné, nikdy bych trika neobjednal. Uvádíte, že trika mohou jít do sušičky, bohužel není tomu tak a i sám výrobce má na cedulce zcela jasně sušičku škrtnutou. Nicméně objednal jsem si 180 i 150 a zkusil test, který vyšel tak, že mám trika zničená, protože se smrskla => věřil jsem prodejci a vložil do sušičky. Zde to nekončí ostatní trička se, ale bohužel smrskla také a to byla pouze praná na 30° (už jsem raději nevěřil ani výrobci uvádí 40°). Mám tedy několik triček, které nemohu nosit, z M se stala taková S+... Když jsem trička obdržel byl jsem nadšený materiál, barva a celková kvalita střihu byla super, ale jen do prvního vyprání... Závěr: textil-tukan.cz by si měl upřesnit popis. Výrobce ( JAMES NICHOLSON) by měl zmínit jestli náhodou nejsou trika na jedno použití, když se smrsknou i na 30°.
T Avatar autora tukanagency (Administrátor) 7.3.2023
V popisu trička neuvádíme, že je tričko vhodné do sušičky nebo pro praní na vyšší teplotu. Naopak u popisu trička uvádíme upozornění, že se jedná o promo produkt. Vámi popisované zjištění při praní odpovídá známým trendům chování 100% bavlněných tkanin při domácím praní. Pokud jste obdržel trička, která neodpovídala vaší představě praní a sušení, mohl jste je v zákonné lhůtě vrátit. Symboly praní jsou na každém oděvu uváděny. Pokud máte zájem o bavlněná trička, na kterých se praní neprojeví, pak doporučujeme vybírat z triček z předsrážené bavlny, či "pracovních" triček, jejichž materiál před ušitím prošel procesem odvrácením změn ve struktuře tkaniny po působení praní. U kvalitních triček, jež je možné sušit či prát na vyšší teplotu, v popisu tyto vlastnosti vždy zmiňujeme. Zároveň u triček s těmito vlastnostmi je nutné počítač s výrazně vyšší cenou než je cena tohoto základního trička.
5
OC Avatar autora | 3.9.2022
Skvělé.
5
VP Avatar autora | 26.6.2022
Super kvalita, super jednání, rychlost dodání
5
VA Avatar autora | 2.6.2022
kvalita, gramáž i rozměry v pořádku. odesláno rychle. cena skvělá
5
ZP Avatar autora | 1.4.2022
Kvalitní trička,, spokojenost.
5
JK Avatar autora | 12.2.2022
spokojen
5
MJ Avatar autora | 22.8.2021
Maximální spokojenost
5
ZH Avatar autora | 17.7.2021
Velmi spokojen.
5
AZ Avatar autora | 17.5.2021
Lehký letní materiál, fajn triko na běžné domácí nošení, na práci na zahradě. Dobrý poměr kvalita - cena.
5
PF Avatar autora | 29.1.2021
spokojenost
5
EH Avatar autora | 9.12.2020
Spokojenost
5
VB Avatar autora | 16.7.2020
Maximální spokojenost trička jsou moc pěkné sedí my výborně
5
DP Avatar autora | 19.3.2020
Jsem velmi spokojená

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: