Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami TUKAN AGENCY s.r.o. a umožňuje odstoupení od smlouvy podle §1829 občanského zákoníku ve 14 denní lhůtě dle tohoto poučení pouze kupujícímu spotřebiteli.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, které jste objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby jste se mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat TUKAN AGENCY s.r.o., formou jednostranného právního jednání. Například dopisem zaslaným na adresu elektronické pošty obchod@textil-tukan.cz, nebo poštovními službami na adresu Mrzlice 9, 418 04 Hrobčice. Můžete využít vzorový formulář, nebo přiložit kopii faktury s uvedením čísla účtu, kam chcete částku vrátit. Odstoupení od kupní smlouvy musíte odeslat před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátíme platby, které jsme od Vás obdrželi (u nákladů na dodání jde o nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízeného) a to formou bankovního převodu na Vámi uvedený účet. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2. Zboží nám musíte vrátit v co nejkratším možném termínu od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené!!! a, je-li to možné, v původním obalu.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se (vyzkoušení zboží...)

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat nejdříve emailem a až poté fyzicky zaslat zboží zpět.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: TUKAN AGENCY s.ro., Mrzlice 9, 418 04 Hrobčice, obchod@textil-tukan.cz, tel.: 777 787 313

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží

............................................................................................................................. .......................... ..

....................................................................................................................................................... ..

............................................................................................................................. .......................... ..

Datum objednání zboží: ........................................ Datum obdržení:.........................................

Číslo faktury: .....................................................................

Jméno a příjmení: spotřebitele .................................................................................................................................................

Adresa: spotřebitele/spotřebitelů....................................................................................................................................................

Kupní cena má být vrácena: číslo bankovního účtu:............................................./....................

Datum:


Podpis:
spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)