Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami TUKAN AGENCY s.r.o. a umožňuje odstoupení od smlouvy podle §1829 občanského zákoníku ve 14 denní lhůtě dle tohoto poučení pouze kupujícímu spotřebiteli.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, které jste objednal. Tato lhůta je určena k tomu, aby jste se mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

1.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat TUKAN AGENCY s.r.o., formou jednostranného právního jednání. Například dopisem zaslaným na adresu elektronické pošty obchod@textil-tukan.cz, nebo poštovními službami na adresu Mrzlice 9, 418 04 Hrobčice. Můžete využít vzorový formulář, nebo přiložit kopii faktury s uvedením čísla účtu, kam chcete částku vrátit. Odstoupení od kupní smlouvy musíte odeslat před uplynutím příslušné lhůty.

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Odstoupením od kupní smlouvy, se kupní smlouva ruší. Platba za zboží bude vrácena nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a po obdržení vráceného zboží. Platba bude provedena formou bankovního převodu na Vámi uvedený bankovní účet.

2.2. Zboží zasílejte, prosíme, v co nejkratším možném termínu od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být nepoškozené, neprané, neopotřebené užíváním, bez zápachu a, je-li to možné, v původním obalu.

Přímé náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.

Hodnota vráceného zboží může být snížena, pokud zákazník s tímto zbožím nakládal jiným způsobem, než jaký byl nutný k obeznámením se se zbožím.

Vzorový formulář "Odstoupení od kupní smlouvy" ke stažení.